resume

Dlaczego zdecydowałem się kandydować na stanowisko prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej

Moja decyzja wynika z przeświadczenia, że idea samorządności jest esencją demokracji, a samorządy (terytorialny, zawodowy i gospodarczy) stanowią jeden z fundamentów demokratycznego ładu społecznego.

Uważam, że samorząd adwokacki zmierza w złym kierunku, czego najlepszym dowodem jest pojawianie się wśród adwokatów głosów i opinii kwestionujących potrzebę i sens istnienia samorządu adwokackiego. Niektórzy z Nas, już poza instytucjami samorządowymi budują alternatywne instytucjonalne więzi i struktury wspólnotowe i powołują różne stowarzyszenia adwokackie.

To, że ludzie kreatywni i posiadający wolę działania na rzecz środowiska poszukują dla siebie przestrzeni aktywności środowiskowej poza organami samorządu, zaś inni obojętnieją – jest jednoznacznym sygnałem ze wszech miar negatywnej oceny jakości funkcjonowania samorządu.

Przeżywamy jako środowisko kryzys przywództwa i kryzys zaufania środowiska adwokackiego do instytucji samorządu.

Zamierzam z Koleżankami i Kolegami odbudować poczucie tożsamości samorządowej wielu adwokatów oraz ich identyfikację i więź z samorządem, jako organizatorem życia wspólnotowego środowiska i reprezentantem adwokatów. Pragnę odbudować zaufanie adwokatów do instytucji samorządu poprzez ciężką pracę na rzecz środowiska i wykazanie, że samorząd jest pomocny adwokatom, dba o ich interesy oraz skutecznie i godnie ich reprezentuje.

Zamierzam wykorzystać swoje doświadczenie, poświęcić energię i czas, aby to osiągnąć.

resume

Dlaczego zdecydowałem się kandydować na stanowisko prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej

Moja decyzja wynika z przeświadczenia, że idea samorządności jest esencją demokracji, a samorządy (terytorialny, zawodowy i gospodarczy) stanowią jeden z fundamentów demokratycznego ładu społecznego.

Uważam, że samorząd adwokacki zmierza w złym kierunku, czego najlepszym dowodem jest pojawianie się wśród adwokatów głosów i opinii kwestionujących potrzebę i sens istnienia samorządu adwokackiego. Niektórzy z Nas, już poza instytucjami samorządowymi budują alternatywne instytucjonalne więzi i struktury wspólnotowe i powołują różne stowarzyszenia adwokackie.

To, że ludzie kreatywni i posiadający wolę działania na rzecz środowiska poszukują dla siebie przestrzeni aktywności środowiskowej poza organami samorządu, zaś inni obojętnieją – jest jednoznacznym sygnałem ze wszech miar negatywnej oceny jakości funkcjonowania samorządu.

Przeżywamy jako środowisko kryzys przywództwa i kryzys zaufania środowiska adwokackiego do instytucji samorządu.

Zamierzam z Koleżankami i Kolegami odbudować poczucie tożsamości samorządowej wielu adwokatów oraz ich identyfikację i więź z samorządem, jako organizatorem życia wspólnotowego środowiska i reprezentantem adwokatów. Pragnę odbudować zaufanie adwokatów do instytucji samorządu poprzez ciężką pracę na rzecz środowiska i wykazanie, że samorząd jest pomocny adwokatom, dba o ich interesy oraz skutecznie i godnie ich reprezentuje.

Zamierzam wykorzystać swoje doświadczenie, poświęcić energię i czas, aby to osiągnąć.

resume

Dlaczego zdecydowałem się kandydować na stanowisko prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej

Moja decyzja wynika z przeświadczenia, że idea samorządności jest esencją demokracji, a samorządy (terytorialny, zawodowy i gospodarczy) stanowią jeden z fundamentów demokratycznego ładu społecznego.

Uważam, że samorząd adwokacki zmierza w złym kierunku, czego najlepszym dowodem jest pojawianie się wśród adwokatów głosów i opinii kwestionujących potrzebę i sens istnienia samorządu adwokackiego. Niektórzy z Nas, już poza instytucjami samorządowymi budują alternatywne instytucjonalne więzi i struktury wspólnotowe i powołują różne stowarzyszenia adwokackie.

To, że ludzie kreatywni i posiadający wolę działania na rzecz środowiska poszukują dla siebie przestrzeni aktywności środowiskowej poza organami samorządu, zaś inni obojętnieją – jest jednoznacznym sygnałem ze wszech miar negatywnej oceny jakości funkcjonowania samorządu.

Przeżywamy jako środowisko kryzys przywództwa i kryzys zaufania środowiska adwokackiego do instytucji samorządu.

Zamierzam z Koleżankami i Kolegami odbudować poczucie tożsamości samorządowej wielu adwokatów oraz ich identyfikację i więź z samorządem, jako organizatorem życia wspólnotowego środowiska i reprezentantem adwokatów. Pragnę odbudować zaufanie adwokatów do instytucji samorządu poprzez ciężką pracę na rzecz środowiska i wykazanie, że samorząd jest pomocny adwokatom, dba o ich interesy oraz skutecznie i godnie ich reprezentuje.

Zamierzam wykorzystać swoje doświadczenie, poświęcić energię i czas, aby to osiągnąć.

biografia

W czasie studiów w latach 1981 – 1986 na Wydziale Prawa UŁ rozpocząłem działalność samorządową organizując Samorząd Studencki, który po wstrząsie stanu wojennego zabiegał o autonomię wyższych uczelni i swobodę dla aktywności studenckiej na terenie uczelni. Poza statutowymi działaniami samorządu studenckiego, jako jego przewodniczący organizowałem akcje protestacyjne przeciwko zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, które ograniczały autonomię uczelni i kompetencje samorządu studenckiego. Skutkowało to inwigilacją przez aparat bezpieczeństwa PRL i przyznaniem po latach przez IPN statusu pokrzywdzonego.

czytaj całość
biografia

W czasie studiów w latach 1981 – 1986 na Wydziale Prawa UŁ rozpocząłem działalność samorządową organizując Samorząd Studencki, który po wstrząsie stanu wojennego zabiegał o autonomię wyższych uczelni i swobodę dla aktywności studenckiej na terenie uczelni. Poza statutowymi działaniami samorządu studenckiego, jako jego przewodniczący organizowałem akcje protestacyjne przeciwko zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, które ograniczały autonomię uczelni i kompetencje samorządu studenckiego. Skutkowało to inwigilacją przez aparat bezpieczeństwa PRL i przyznaniem po latach przez IPN statusu pokrzywdzonego.

czytaj całość

logo-ora-nra
program

Założenia programowe

Zapraszam do zapoznania się z moimi założeniami programowymi, które będę rozwijał sukcesywnie w trakcie całego okresu prezentacji mojej kandydatury. Zachęcam Koleżanki i Kolegów do odwiedzania mojej strony oraz mojego profilu w social mediach, gdzie będę informował o nowościach na stronie.

 

1. DIAGNOZA

Znajdujemy się jako środowisko zorganizowane w samorząd zawodowy w wieloletnim głębokim kryzysie.

Traciliśmy przez ok. 20 lat wyłączność uprawnień zawodowych na rzecz radców prawnych oraz podmiotów całkowicie niewykwalifikowanych, co było zamysłem władzy dla tzw. zamknięcia systemu pomocy prawnej i unifikacji zawodów adwokata i radcy prawnego.

Straciliśmy egzaminy samorządowe, które zostały zastąpione egzaminami państwowymi.

Jesteśmy w permanentnej defensywie i żyjemy w syndromie „oblężonej twierdzy” – cały czas czegoś bronimy, czemuś zapobiegamy. Nie istnieje poczucie stabilizacji w dziedzinie spraw samorządowych.

Nieuczciwa konkurencja wobec adwokatów i radców prawnych ze strony innych podmiotów działających na rynku usług prawnych stała się przyczyną pauperyzacji Naszego środowiska.

Zmiany procedur coraz bardziej redukują rolę procesową pełnomocników i obrońców.

Otoczenie polityczno-społeczne i prawne jest niekorzystne. Rządzący od wielu lat, dla osiągnięcia celów politycznych w populistycznej demagogii, deprecjonują rolę zawodów inteligenckich, jako rzekomego balastu społecznego i wrogich społeczeństwu elit.

Ostatnim bastionem prerogatyw samorządowych pozostało zagrożone sądownictwo dyscyplinarne.

Wieku adwokatów straciło zaufanie do samorządu i poczucie sensu przynależności do niego.

Musimy jednak znaleźć w sobie siłę i determinację, aby to co jeszcze zostało z samorządu obronić i umocnić, a być może z czasem odzyskać utracone pola.

czytaj całość
program

Założenia programowe

Zapraszam do zapoznania się z moimi założeniami programowymi, które będę rozwijał sukcesywnie w trakcie całego okresu prezentacji mojej kandydatury. Zachęcam Koleżanki i Kolegów do odwiedzania mojej strony oraz mojego profilu w social mediach, gdzie będę informował o nowościach na stronie.

 

1. DIAGNOZA

Znajdujemy się jako środowisko zorganizowane w samorząd zawodowy w wieloletnim głębokim kryzysie. Traciliśmy przez wiele lat ok. 20 wyłączność uprawnień zawodowych na rzecz radców prawnych i nie tylko, co było zamysłem władzy dla tzw. zamknięcia systemu pomocy prawnej i unifikacji zawodów adwokata i radcy prawnego. Straciliśmy egzaminy samorządowe, które zostały zastąpione egzaminami państwowymi.

Ostatnim bastionem prerogatyw samorządowych pozostało zagrożone sądownictwo dyscyplinarne.

Jesteśmy w permanentnej defensywie i żyjemy w syndromie „oblężonej twierdzy” – cały czas czegoś bronimy, czemuś zapobiegamy. Nie istnieje poczucie stabilizacji w dziedzinie spraw samorządowych Wiele bezpowrotnie straciliśmy, ale musimy znaleźć w sobie siłę i determinację, aby to co zostało z samorządu obronić i umocnić, a być może z czasem w wyniku konsekwentnej pracy odzyskać utracone pola.

Adwokaci stracili zaufanie do  samorządu i poczucie sensu przynależności do niego.

czytaj całość
kontakt

Wyraź niezbędne zgody: